Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "SURFACE_DESC[Ruined]:0"
3755
Decorate terrain cells with ruined terrain.\nUse the secondary mouse button to restore the default terrain.\n
Vyplňte buňky vyprahlou půdou.\nPravým kliknutím myši obnovíte výchozí povrch.
#. "DECORATIONSETTINGS_DESC[Infoshot]:0"
3759
Capture screenshots to be used as tooltip images when saving
Zachyťte snímky, které mají být použity jako popisek snímku při ukládání
#. "TERRAIN_DESC[Level]:0"
3760
Even out the terrain under the brush.\n1. Click the secondary mouse button on the terrain to select the desired height.\n2. Click the primary mouse button on the terrain to set the desired height.\n
Srovnej terén pod křovím.\n1. Klikni pravým tlačítkem na terén a vyber si požadovanou výšku.\n2. Klikni levým tlačítkem na terén a nastav požadovanou výšku.\n
Srovnej terén pod štětcem.\n1. Klikni pravým tlačítkem na terén a vyber si požadovanou výšku.\n2. Klikni levým tlačítkem na terén a nastav požadovanou výšku.\n
#. "TERRAIN_DESC[Shift]:0"
3761
Lower/Raise the terrain under the brush.\nUse the primary mouse button to raise. \nUse the secondary mouse button to lower.\n
Sniž/Zvyš terén pod křovím.\nLevé tlačítko zvyšuje. \nPravé tlačítko snižuje.\n
Sniž/Zvyš terén pod štětcem.\nLevé tlačítko zvyšuje. \nPravé tlačítko snižuje.\n
#. "TERRAIN_DESC[Soften]:0"
3762
Smooth the terrain under the brush.\nUse the primary mouse button to smooth softly / soften hard edges.\nUse the secondary mouse button to strongly smooth areas.\n
Vyhlazuje terén pod štětcem.\nLevé tlačítko myši zaobluje ostré hrany.\nPravé tlačítko myši vyhlazuje celou oblast.
#. "TERRAIN_DESC[Slope]:0"
3763
Create a slope on the terrain.\n1. Use the secondary mouse button to set the final position of the slope on the terrain.\n2. Click the primary mouse button and drag toward the final position to create a slope.\n
Vytvoří na ploše svah.\n1. Kliknutím pravého tlačítka myši navolíte výšku přímo z terénu (mapy).\n2. Kliknutím a potažením levého tlačítka myši vytvoříte svah o zvolené výšce.\n
#. "WATER_DESC[PlaceWater]:0"
3764
Use the primary mouse button to place.\nUse the secondary mouse button to remove.\nUse the handle to adjust water level.\n
Levým tlačítkem umístíte zdroj vody.\nPravým tlačítkem jej odeberete.\nPosuvníkem nastavíte hladinu vody.\n
#. "RESOURCE_DESC[Oil]:0"
3765
Use the primary mouse button to place oil under the brush.\nUse the secondary mouse button to remove oil from under the brush.\n
Levým tlačítkem umístíte zdroj ropy.\nPravým tlačítkem jej odeberete.\n
#. "RESOURCE_DESC[Ore]:0"
3766
Use the primary mouse button to place ore under the brush.\nUse the secondary mouse button to remove ore from under the brush.\n
Levým tlačítkem umístíte zdroj rudy.\nPravým tlačítkem jej odeberete.\n
#. "RESOURCE_DESC[Fertility]:0"
3767
Use the primary mouse button to set the area under the brush to be fertile.\nUse the secondary mouse button to remove a fertile area.\n
Levým tlačítkem upravíte půdu na úrodnou.\nPravým tlačítkem ji odeberete.\n
#. "ENVIRONMENT_DESC[Sand]:0"
3768
Use the primary mouse button to place decorative sand to the area under the brush.\nUse the secondary mouse button to remove decorative sand from the area under the brush.\n
Levým tlačítkem umístíte dekorativní písek.\nPravým tlačítkem jej odeberete.\n
#. "BUILDING_TITLE[Cargo Hub]:0"
3803
Cargo Hub
Uzel pro nákladní dopravu
#. "BUILDING_DESC[Cloverleaf Intersection]:0"
3806
Traffic flows easily through the cloverleaf intersection. It combines two highways with three lanes per direction for easy switching from one highway to the other. You can rotate the intersection by clicking or holding down the secondary mouse button.
Doprava proudí snáze skrze čtyřlístkovou dálniční křižovatku. Kombinuje dvě dálnice se třemi pruhy v každém směru pro snadnou změnu směru z jedné dálnice na druhou. Můžete změnit otočení mačkáním nebo podržením pravého tlačítka myši.
#. "BUILDING_DESC[Threeway Intersection]:0"
3807
With a three-way intersection, traffic can be branched off from a highway to another three-laned highway with ease. You can rotate the intersection by clicking or holding down the secondary mouse button.
S trojcestnou křižovatkou , provoz může být oddělen od dálnice do další třílinii dálnici s lehkostí. Můžete otočit křižovatku kliknutím nebo podržením pravého tlačítka myši .
#. "BUILDING_DESC[hypermarket]:0"
3808
If a supermarket is not enough for you, this is your choice. Hypermarket has everything from groceries to home appliances under one roof. And that's not all! There is free parking 24/7 and special discounts every day!
Pokud Vám supermarket nestačí, je zde jiná volba. Hypermarket má vše, od zeleniny po potřeby pro domácí kutili pod jednou střechou. A to není všechno! Je zde celodenní parkování zdarma a speciální slevy na každý den!
#. "BUILDING_DESC[government_offices]:0"
3809
Government office. You will never find a more scrupulous hive of bureaucrats and administrators.
Vládní úřad. Už nikdy se nenejdete více svědomitější úl byrokratů a správců.
#. "BUILDING_DESC[city_hall]:0"
3810
City hall houses the city council and its associated departments and their employees. City hall is usually used for the council meeting, but may also be used for various public meetings and events.
Radnice poskytuje přístřeší pro městskou radu a další přidružené útvary s jejich zaměstnanci. Radnice je obvykle využívána pro zasedání rady města, ale mnohdy je dějištěm různých veřejných událostí.
#. "BUILDING_DESC[amsterdam_palace]:0"
3811
Originally built to serve as a city hall, but its fancy decoration and functional layout attracted the local royalty to acquire the premises as their permanent residence.
Původně postaven jako radnice, ale jeho úžasné výzdoba a užitečná struktura přilákali místní smetánku aby se tyto prostory stali jejich permanentním bydlištěm.
Původně postaveno jako radnice, ale podmanivá výzdoba a funkční uspořádání zlákaly místní šlechtu k trvalému osídlení.
#. "BUILDING_DESC[cathedral_of_cologne]:0"
3814
This huge medieval church took over 100 years to build. It's no wonder that it is still the largest cathedral in Europe.
Tento obrovský středověký kostel trvalo stavět více než 100 let. Není divu, že je stále největší katedrálou v Evropě.
Tento velkolepý středověký kostel se budoval přes sto let. Není divu, že je dosud největším chrámem Evropy.
#. "BUILDING_DESC[shopping_center]:0"
3815
This building forms a complex of shops, cafes, restaurants and other retail facilities. An excellent place to hang out with your friends or go crazy with your credit card.
Tuto budovu tvoří komplex obchodů, kaváren, restaurací a jiných maloobchodních zařízení. Skvělé místo pro volný čas s Vašimi přáteli nebo pro odvázání se s kreditkou.

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust