Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "BUILDING_DESC[amsterdam_palace]:0"
3811
Originally built to serve as a city hall, but its fancy decoration and functional layout attracted the local royalty to acquire the premises as their permanent residence.
Původně postaven jako radnice, ale jeho úžasné výzdoba a užitečná struktura přilákali místní smetánku aby se tyto prostory stali jejich permanentním bydlištěm.
Původně postaveno jako radnice, ale podmanivá výzdoba a funkční uspořádání zlákaly místní šlechtu k trvalému osídlení.
#. "BUILDING_DESC[amsterdam_palace]:0"
3811
Originally built to serve as a city hall, but its fancy decoration and functional layout attracted the local royalty to acquire the premises as their permanent residence.
Původně postaven jako radnice, ale jeho úžasné výzdoba a užitečná struktura přilákali místní smetánku aby se tyto prostory stali jejich permanentním bydlištěm.
Původně postaveno jako radnice, ale podmanivá výzdoba a funkční uspořádání zlákaly místní šlechtu k trvalému osídlení.
#. "BUILDING_DESC[cathedral_of_cologne]:0"
3814
This huge medieval church took over 100 years to build. It's no wonder that it is still the largest cathedral in Europe.
Tento obrovský středověký kostel trvalo stavět více než 100 let. Není divu, že je stále největší katedrálou v Evropě.
Tento velkolepý středověký kostel se budoval přes sto let. Není divu, že je dosud největším chrámem Evropy.
#. "BUILDING_DESC[cathedral_of_cologne]:0"
3814
This huge medieval church took over 100 years to build. It's no wonder that it is still the largest cathedral in Europe.
Tento obrovský středověký kostel trvalo stavět více než 100 let. Není divu, že je stále největší katedrálou v Evropě.
Tento velkolepý středověký kostel se budoval přes sto let. Není divu, že je dosud největším chrámem Evropy.
#. "BUILDING_DESC[shopping_center]:0"
3815
This building forms a complex of shops, cafes, restaurants and other retail facilities. An excellent place to hang out with your friends or go crazy with your credit card.
Tuto budovu tvoří komplex obchodů, kaváren, restaurací a jiných maloobchodních zařízení. Skvělé místo pro volný čas s Vašimi přáteli nebo pro odvázání se s kreditkou.
#. "BUILDING_DESC[department_store]:0"
3816
A retail establishment offering a wide variety of consumer goods which are featured in their own departments in the store.
Maloobchodní zařízení nabízejí širokou škálu konzumního zboží, které je nabízeno v jejich vlastních obchodních oddělení.
#. "BUILDING_DESC[london_eye_anim]:0"
3817
This 135-meter tall structure is the world's tallest Ferris wheel also known as the Millennium Wheel. Its wheel is 120 meters in diameter and supported by steel cables. It looks like a giant bicycle wheel.
Tato 135 metrů vysoká stavba je nejvyšším Ruským kolem na světě a je známa pod jménem Kolo Tisíciletí. Toto kolo má průměr 120 metrů a je vyrobeno z ocelových lan. Vypadá jako obrovský bicykl.
#. "BUILDING_DESC[Big_Ben]:0"
3818
This supersized clock tower is perhaps the best-known symbol of the United Kingdom. With this famously reliable clock, you will never miss tea time again.
Tato obrovská věž s hodinami je možná nejznámějším symbolem Spojeného království. S těmito famózně spolehlivými hodinami již nikdy nezmeškáte čaj o páté.
#. "BUILDING_DESC[arena]:0"
3819
Football and track and field sports are at their best in an open-air sports arena. Natural sunshine and fresh air make the events much more enjoyable. Except when it's raining, that is.
Fotbal, běh a atletika jsou nejlepší v otevřené sportovní aréně. Přírodní svit a čerstvý vzduch dělá sportovní události ještě příjemnějšími. Mimo deště.
#. "BUILDING_DESC[gherkin]:0"
3820
This eccentric skyscraper is a hub for financial business and has a very nice restaurant with a 360-degree view at the top floor.
Tento excentrický mrakodrap je centrem pro finanční podniky a má velmi krásnou restauraci v posledním poschodí s výhledem do všech stran
Tento excentrický mrakodrap je centrem pro finanční podniky a má velmi krásnou restauraci v posledním poschodí s výhledem do všech stran.
#. "BUILDING_DESC[gherkin]:0"
3820
This eccentric skyscraper is a hub for financial business and has a very nice restaurant with a 360-degree view at the top floor.
Tento excentrický mrakodrap je centrem pro finanční podniky a má velmi krásnou restauraci v posledním poschodí s výhledem do všech stran
Tento excentrický mrakodrap je centrem pro finanční podniky a má velmi krásnou restauraci v posledním poschodí s výhledem do všech stran.
#. "BUILDING_DESC[Large Airport]:0"
3822
The Large Airport can handle more planes than the regular Airport. Thus it brings is more tourists.
Velké letiště dokáže obsloužit více letadel než normální letiště. To znamená více turistů.
#. "BUILDING_DESC[Cargo Hub]:0"
3823
Cargo Harbor For Trains accepts cargo trains to deliver and pick up goods straight from the dock.
Nákladní přístav pro vlaky obsluhuje nákladní vlaky pro rozvoz zboží přímo z přístavu.
#. "BUILDING_DESC[Taxi Stand]:0"
3825
When a taxi cab is not busy it will go to the closest taxi stand.
Když nemá taxík zákazníky, přejede k nejbližšímu stání pro taxíky.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[hypermarket]:0"
3826
An expansive retail facility.
Rozpínající se maloobchodní zařízení.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[city_hall]:0"
3828
Chief administrative building of your city.
Hlavní administrativní budova pro Vaše město.
Hlavní administrativní budova vašeho města.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[city_hall]:0"
3828
Chief administrative building of your city.
Hlavní administrativní budova pro Vaše město.
Hlavní administrativní budova vašeho města.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[theatre]:0"
3830
A venue for performance arts.
Prostor pro tvorbu umění.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[cinema]:0"
3831
A venue for showing movies on a large screen.
Prostor pro promítání filmů na velkém plátně.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[department_store]:0"
3834
A retail establishment selling various consumer goods.
Maloobchodní podnik prodávající různé konzumní zboží.

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust