Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "SURFACE_DESC[PavementB]:0"
23
Decorate terrain cells with pavement.\nRight click to restore the default terrain.\n
Do buňky umístíte chodník.\n Pravým tlačítkem navrátíte výchozí povrch.
#. "SURFACE_DESC[Clip]:0"
24
Create holes in the terrain.\nRight click to restore the default terrain.\n
Do buňky umístíte jámu.\n Pravým tlačítkem navrátíte výchozí povrch.\n
Vytvořete díry v terénu. Pravým talčítkem vrátíte do původního stavu.
#. "SURFACE_DESC[Field]:0"
25
Decorate terrain cells with field.\nRight click to restore the default terrain.\n
Do buňky umístíte pole.\nPravým tlačítkem obnovíte výchozí povrch.\n
#. "CHIRPHEADER_TREESNPROPS:0"
26
{0:N0} / {1:N0} trees/props used
{0:N0} / {1:N0} stromů/doplňků použito
#. "CONFIRM_RETURNDECORATIONEDITOR[Title]:0"
27
BACK TO MAIN MENU
ZPĚT DO HLAVNÍ NABÍDKY
#. "CONFIRM_RETURNDECORATIONEDITOR[Message]:0"
28
Unsaved changes will be lost.\nDo you wish to proceed?\n
Neuložené změny budou ztraceny.\nPřejete si pokračovat?
#. "CONFIRM_EXITDECORATIONEDITOR[Title]:0"
29
EXIT GAME
UKONČIT HRU
Ukončit hru.
#. "ASSETIMPORTER_TITLE:0"
31
Asset Importer
Správce objektů
#. "ASSETIMPORTER_SHADED:0"
32
Shaded
S texturami
Stínovaný
#. "ASSETIMPORTER_LIGHTINGONLY:0"
33
Lighting Only
Bez textur
Len Osvětlení
#. "ASSETIMPORTER_GRID:0"
34
Show/Hide Grid
Zobrazit/Skrýt mřížku
#. "ASSETIMPORTER_MAXIMIZE:0"
35
Maximize
Maximalizovat
Maxmializovat
#. "ASSETIMPORTER_MINIMIZE:0"
36
Minimize
Minimalizovat
#. "ASSETIMPORTER_ROTATION:0"
37
Rotation:
Rotace:
#. "ASSETIMPORTER_SCALE:0"
38
Scale
Měřítko
#. "ASSETIMPORTER_PIVOTBOTTOMCENTER:0"
39
Bottom-Center Pivot
Spodní-střední osa
#. "ASSETIMPORTER_STATE:0"
41
State:
Stav:
Stát:
#. "ASSETIMPORTER_SELECTASSET:0"
42
Select a model to import:
Vyberte model pro import:
Vyberte model pre import
#. "ASSEIMPORTER_BACK:0"
43
Back
Zpět
#. "ASSETIMPORTER_CONTINUE:0"
44
Continue
Pokračovat

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust