Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "SURFACE_DESC[Gravel]:0"
21
Decorate terrain cells with gravel.\nRight click to restore the default terrain.\n
vyplňte buňky štěrkem, pravým talčítkem vrátíte do původní hodnoty
Vyplňte buňky štěrkem, pravým tlačítkem vrátíte do původní hodnoty
Vyplňte buňky štěrkem.\nPravým kliknutím myši obnovíte výchozí povrch.
#. "SURFACE_DESC[Ruined]:0"
22
Decorate terrain cells with ruined terrain.\nRight click to restore the default terrain.\n
vyplňte buňky zničeného terénu, pravým tlačítkem vrátíte do původní hodnoty
Vytvořit díry v terénu. Pravým talčítkem vrátit do původního stavu.
Vyplňte buňky vyprahlou půdou.\nPravým kliknutím myši obnovíte výchozí povrch.
#. "SURFACE_DESC[PavementB]:0"
23
Decorate terrain cells with pavement.\nRight click to restore the default terrain.\n
Do buňky umístíte chodník.\n Pravým tlačítkem navrátíte výchozí povrch.
#. "SURFACE_DESC[Clip]:0"
24
Create holes in the terrain.\nRight click to restore the default terrain.\n
Do buňky umístíte jámu.\n Pravým tlačítkem navrátíte výchozí povrch.\n
Vytvořete díry v terénu. Pravým talčítkem vrátíte do původního stavu.
#. "SURFACE_DESC[Field]:0"
25
Decorate terrain cells with field.\nRight click to restore the default terrain.\n
Do buňky umístíte pole.\nPravým tlačítkem obnovíte výchozí povrch.\n
#. "CHIRPHEADER_TREESNPROPS:0"
26
{0:N0} / {1:N0} trees/props used
{0:N0} / {1:N0} stromů/doplňků použito
#. "CONFIRM_RETURNDECORATIONEDITOR[Title]:0"
27
BACK TO MAIN MENU
ZPĚT DO HLAVNÍ NABÍDKY
#. "CONFIRM_RETURNDECORATIONEDITOR[Message]:0"
28
Unsaved changes will be lost.\nDo you wish to proceed?\n
Neuložené změny budou ztraceny.\nPřejete si pokračovat?
#. "CONFIRM_EXITDECORATIONEDITOR[Title]:0"
29
EXIT GAME
UKONČIT HRU
Ukončit hru.
#. "CONFIRM_EXITDECORATIONEDITOR[Message]:0"
30
Unsaved changes will be lost.\nDo you wish to proceed?\n
Neuložené změny budou ztraceny.\nPřejete si skutečně pokračovat?
Neuložené změny nudou ztraceny, přejete si skutečně pokračovat?
#. "ASSETIMPORTER_TITLE:0"
31
Asset Importer
Správce objektů
#. "ASSETIMPORTER_SHADED:0"
32
Shaded
S texturami
Stínovaný
#. "ASSETIMPORTER_LIGHTINGONLY:0"
33
Lighting Only
Bez textur
Len Osvětlení
#. "ASSETIMPORTER_GRID:0"
34
Show/Hide Grid
Zobrazit/Skrýt mřížku
#. "ASSETIMPORTER_MAXIMIZE:0"
35
Maximize
Maximalizovat
Maxmializovat
#. "ASSETIMPORTER_MINIMIZE:0"
36
Minimize
Minimalizovat
#. "ASSETIMPORTER_ROTATION:0"
37
Rotation:
Rotace:
#. "ASSETIMPORTER_SCALE:0"
38
Scale
Měřítko
#. "ASSETIMPORTER_PIVOTBOTTOMCENTER:0"
39
Bottom-Center Pivot
Spodní-střední osa
#. "ASSETIMPORTER_BACKTOMAINMENU:0"
40
Back to Main Menu
Zpět do hlavní nabídky

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust