Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "TUTORIAL_ADVISER[District]:0"
3850
Paint the part of the city you want to become a district. New districts will be named automatically, but can be renamed later by clicking the district's name in its info window. Apply a special policy by selecting it and clicking on the district. Remove districts by painting areas with the secondary mouse button held down. Click on district name to apply policies.\n\nSpecialized industy policies allow industry buildings to be replaced by extractors and specialized production facilities. Extractors produce raw materials and can only appear where a resource exists. Production facilities use natural resources to produce high quality goods. The number of extractors and production facilities is set automatically so the production matches the usage.\n
Namalujte oblast města, kterou chcete aby se stala čtvrtí. Nové čtvrtě budou pojmenovány automaticky, ale mohou být přejmenovány později, kliknutím na jméno čtvrti v jeho informačním panelu. Aplikujte speciální politiku jejím označením a kliknutím na čtvrť. Odstraňte čtvrti přemalováním přidržením druhého tlačítka myši. Klikněte na jméno čtvrti pro aplikování zvolených politik.\n\n Specializované průmyslové politiky dovolí nahradit průmyslové budovy extraktory a specializovanými výrobními zařízeními. Extraktory produkují suroviny a mohou se objevit pouze tam kde se suroviny nacházejí. Výrobní zařízení používají přírodní zdroje pro výrobu vysoce kvalitního zboží. Počet extraktorů a výrobních zařízení je nastaven automaticky, takže produkce souhlasí s užitkem.\n
#. "BUDGET_INFO[Taxi]:0"
3851
The taxi service's budget affects how many cabs each depot is able to maintain.
Rozpočet taxi služeb ovlivňuje kolik taxíků je každé depo schopno udržovat.
#. "PROPS_TITLE[hedge]:0"
3855
Long Hedge
Dlouhodobé krytí
Dlouhý živý plot
#. "PROPS_TITLE[hedge2]:0"
3856
Short Hedge
Krátkodobé krytí
Krátký živý plot
#. "PROPS_TITLE[beergarden_bench]:0"
3859
Beer Garden Bench
Lavička na zahrádce
Parková lavička
Pivní zahradní lavička
#. "PROPS_TITLE[beergarden_sign]:0"
3860
Beer Garden Sign
Ukazatel pivní zahrádky
Tabule u parkové lavičky
#. "PROPS_TITLE[billboard_pylon]:0"
3866
Advertizing Pylon
Reklamní stožár
#. "PROPS_TITLE[shopping_cart_shelter]:0"
3868
Shopping Cart Shelter
Přístřešek pro nákupní vozíky
#. "PROPS_TITLE[flag_pole]:0"
3871
Flag Pole
žerď na vlajku
#. "PROPS_TITLE[video_screen]:0"
3872
Video Screen
Obrazovka
#. "PROPS_TITLE[sliding_ad01]:0"
3890
Sliding Ad #1
Posuvná reklama #1
#. "PROPS_TITLE[sliding_ad02]:0"
3891
Sliding Ad #2
Posuvná reklama #1
Posuvná reklama #2
#. "PROPS_TITLE[Parking Spaces 02]:0"
3906
Parking spaces #2
Parkovací místa #2
#. "PROPS_DESC[hedge]:0"
3907
Closely planted shrubs or small trees trimmed into the shape of a fence.
Blízko nasázené křoviny či malé stromky vytvarované do tvaru plotu.
#. "PROPS_DESC[bicycle01]:0"
3908
Bicycle is the transport mode choice for the health and environmentally conscious person.
Kola jsou druh dopravy, který volí zdravě a ekologicky žijící lidé.
#. "PROPS_DESC[bicycle_stand]:0"
3909
Bicycle stands help people park bicycles in an orderly fashion.
Stojany na kola pomohou lidem spořádaně zaparkovat bicykly.
#. "PROPS_DESC[beergarden_bench]:0"
3910
A comfortable outdoor table and two benches for a party of people.
Komfortní venkovní stolek a dvě lavice pro párty lidí.
Komfortní venkovní stolek s dvěmi lavicemi pro partu lidí.
#. "PROPS_DESC[beergarden_sign]:0"
3911
A beer garden sign.
Ukazatel pivní zahrádky
#. "PROPS_DESC[rider_statue]:0"
3912
A statue of a nobleman riding a horse.
Socha šlechtice jedoucího na koni
#. "PROPS_DESC[streetclock]:0"
3916
A clock mounted on top of a post.
Hodiny přidělané na vrch pilíře
Hodiny přidělané na vrch pilíře.

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust