Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "ASSETIMPORTER_STATE:0"
41
State:
Stav:
Stát:
#. "ASSETIMPORTER_SELECTASSET:0"
42
Select a model to import:
Vyberte model pro import:
Vyberte model pre import
#. "ASSEIMPORTER_BACK:0"
43
Back
Zpět
#. "ASSETIMPORTER_CONTINUE:0"
44
Continue
Pokračovat
#. "DECORATIONSETTINGS_TITLE[Snapshot]:0"
45
Snapshot Tool
Fotoaparát
Nástroje pro snapshot
nástroj na obrázky
#. "DECORATIONSETTINGS_DESC[Snapshot]:0"
46
Capture snapshots to use when saving/sharing.
Zachyťte titulní obrázek obrázek, pro použití při ukládání / sdílení.
Vytvořte náhledový obrázek,aby jste ho mohly použít pro ukládání a sdílení světa.
#. "ASSET_NAME:0"
47
Asset Name:
Jméno objektu:
#. "ASSETTYPE_BUILDING:0"
48
Building
Budova
#. "ASSETTYPE_PROP:0"
49
Prop
Doplněk
Podepřít
Rekvizita
#. "ASSETTYPE_TREE:0"
50
Tree
Strom
#. "ASSETTYPE_VEHICLE:0"
51
Vehicle
Vozidlo
#. "ASSETTYPE_CITIZEN:0"
52
Citizen
Občan
#. "ASSETTYPE_INTERSECTION:0"
53
Intersection
Křižovatka
#. "ASSETTYPE_PARK:0"
54
Park
Park
#. "ASSETTYPE_DESCRIPTION:0"
55
Select the asset type to create:
Vyberte typ objektu, který chcete vytvořit:
#. "ASSETTEMPLATE_DESCRIPTION:0"
56
Select a template to start from:
Vyberte šablonu na které chcete začít:
#. "MAPEDITOR_BRUSHSIZE:0"
57
Brush Size
Velikost štětce
#. "MAPEDITOR_BRUSHSTRENGTH:0"
58
Brush Strength
Síla štětce
#. "MAPEDITOR_WATERCAPACITY:0"
59
Water Capacity
Zásoba vody
pitná voda
#. "MAPEDITOR_SELECTBRUSH:0"
60
Select a brush:
Vyberte štětec:

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust