Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "PROPS_TITLE[beergarden_sign]:0"
3860
Beer Garden Sign
Ukazatel pivní zahrádky
Tabule u parkové lavičky
#. "PROPS_TITLE[billboard_pylon]:0"
3866
Advertizing Pylon
Reklamní stožár
#. "PROPS_TITLE[shopping_cart_shelter]:0"
3868
Shopping Cart Shelter
Přístřešek pro nákupní vozíky
#. "PROPS_TITLE[flag_pole]:0"
3871
Flag Pole
žerď na vlajku
#. "PROPS_TITLE[video_screen]:0"
3872
Video Screen
Obrazovka
#. "PROPS_TITLE[sliding_ad01]:0"
3890
Sliding Ad #1
Posuvná reklama #1
#. "PROPS_TITLE[sliding_ad02]:0"
3891
Sliding Ad #2
Posuvná reklama #1
Posuvná reklama #2
#. "PROPS_TITLE[sliding_ad02]:0"
3891
Sliding Ad #2
Posuvná reklama #1
Posuvná reklama #2
#. "PROPS_TITLE[Parking Spaces 02]:0"
3906
Parking spaces #2
Parkovací místa #2
#. "PROPS_DESC[hedge]:0"
3907
Closely planted shrubs or small trees trimmed into the shape of a fence.
Blízko nasázené křoviny či malé stromky vytvarované do tvaru plotu.
#. "PROPS_DESC[bicycle01]:0"
3908
Bicycle is the transport mode choice for the health and environmentally conscious person.
Kola jsou druh dopravy, který volí zdravě a ekologicky žijící lidé.
#. "PROPS_DESC[bicycle_stand]:0"
3909
Bicycle stands help people park bicycles in an orderly fashion.
Stojany na kola pomohou lidem spořádaně zaparkovat bicykly.
#. "PROPS_DESC[beergarden_bench]:0"
3910
A comfortable outdoor table and two benches for a party of people.
Komfortní venkovní stolek a dvě lavice pro párty lidí.
Komfortní venkovní stolek s dvěmi lavicemi pro partu lidí.
#. "PROPS_DESC[beergarden_bench]:0"
3910
A comfortable outdoor table and two benches for a party of people.
Komfortní venkovní stolek a dvě lavice pro párty lidí.
Komfortní venkovní stolek s dvěmi lavicemi pro partu lidí.
#. "PROPS_DESC[beergarden_sign]:0"
3911
A beer garden sign.
Ukazatel pivní zahrádky
#. "PROPS_DESC[rider_statue]:0"
3912
A statue of a nobleman riding a horse.
Socha šlechtice jedoucího na koni
#. "PROPS_DESC[streetclock]:0"
3916
A clock mounted on top of a post.
Hodiny přidělané na vrch pilíře
Hodiny přidělané na vrch pilíře.
#. "PROPS_DESC[streetclock]:0"
3916
A clock mounted on top of a post.
Hodiny přidělané na vrch pilíře
Hodiny přidělané na vrch pilíře.
#. "PROPS_DESC[billboard_pylon]:0"
3917
A tall pylon for mounting advertisements
Dlouhý stožár pro ukotvení reklamy
#. "PROPS_DESC[shopping_cart]:0"
3918
A cart supplied by a shop for transporting merchandise while shopping
Nákupní vozíky jsou produkované obchody, pro ukládání zboží během nakupování
Nákupní vozíky zapůjčené obchody během nakupování.

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust