Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "PROPS_TITLE[beergarden_sign]:0"
3860
Beer Garden Sign
Ukazatel pivní zahrádky
Tabule u parkové lavičky
#. "PROPS_TITLE[billboard_pylon]:0"
3866
Advertizing Pylon
Reklamní stožár
#. "PROPS_TITLE[shopping_cart_shelter]:0"
3868
Shopping Cart Shelter
Přístřešek pro nákupní vozíky
#. "PROPS_TITLE[flag_pole]:0"
3871
Flag Pole
žerď na vlajku
#. "PROPS_TITLE[video_screen]:0"
3872
Video Screen
Obrazovka
#. "PROPS_TITLE[sliding_ad01]:0"
3890
Sliding Ad #1
Posuvná reklama #1
#. "PROPS_TITLE[sliding_ad02]:0"
3891
Sliding Ad #2
Posuvná reklama #1
Posuvná reklama #2
#. "PROPS_TITLE[sliding_ad02]:0"
3891
Sliding Ad #2
Posuvná reklama #1
Posuvná reklama #2
#. "PROPS_TITLE[Parking Spaces 02]:0"
3906
Parking spaces #2
Parkovací místa #2
#. "PROPS_DESC[hedge]:0"
3907
Closely planted shrubs or small trees trimmed into the shape of a fence.
Blízko nasázené křoviny či malé stromky vytvarované do tvaru plotu.
#. "PROPS_DESC[bicycle01]:0"
3908
Bicycle is the transport mode choice for the health and environmentally conscious person.
Kola jsou druh dopravy, který volí zdravě a ekologicky žijící lidé.
#. "PROPS_DESC[bicycle_stand]:0"
3909
Bicycle stands help people park bicycles in an orderly fashion.
Stojany na kola pomohou lidem spořádaně zaparkovat bicykly.
#. "PROPS_DESC[beergarden_bench]:0"
3910
A comfortable outdoor table and two benches for a party of people.
Komfortní venkovní stolek a dvě lavice pro párty lidí.
Komfortní venkovní stolek s dvěmi lavicemi pro partu lidí.
#. "PROPS_DESC[beergarden_bench]:0"
3910
A comfortable outdoor table and two benches for a party of people.
Komfortní venkovní stolek a dvě lavice pro párty lidí.
Komfortní venkovní stolek s dvěmi lavicemi pro partu lidí.
#. "PROPS_DESC[beergarden_sign]:0"
3911
A beer garden sign.
Ukazatel pivní zahrádky
#. "PROPS_DESC[rider_statue]:0"
3912
A statue of a nobleman riding a horse.
Socha šlechtice jedoucího na koni
#. "PROPS_DESC[streetclock]:0"
3916
A clock mounted on top of a post.
Hodiny přidělané na vrch pilíře
Hodiny přidělané na vrch pilíře.
#. "PROPS_DESC[streetclock]:0"
3916
A clock mounted on top of a post.
Hodiny přidělané na vrch pilíře
Hodiny přidělané na vrch pilíře.
#. "PROPS_DESC[billboard_pylon]:0"
3917
A tall pylon for mounting advertisements
Dlouhý stožár pro ukotvení reklamy
#. "PROPS_DESC[shopping_cart]:0"
3918
A cart supplied by a shop for transporting merchandise while shopping
Nákupní vozíky jsou produkované obchody, pro ukládání zboží během nakupování
Nákupní vozíky zapůjčené obchody během nakupování.
Nákupní vozíky pro přepravu zboží zatímco nakupujete jsou dodávané obchodem.

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust