Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "PROPS_DESC[billboard_pylon]:0"
3917
A tall pylon for mounting advertisements
Dlouhý stožár pro ukotvení reklamy
#. "PROPS_DESC[shopping_cart]:0"
3918
A cart supplied by a shop for transporting merchandise while shopping
Nákupní vozíky jsou produkované obchody, pro ukládání zboží během nakupování
Nákupní vozíky zapůjčené obchody během nakupování.
Nákupní vozíky pro přepravu zboží zatímco nakupujete jsou dodávané obchodem.
#. "PROPS_DESC[shopping_cart_shelter]:0"
3919
A roofed shelter for storing shopping carts
Přístřešek pro ukládání nákupních vozíků.
#. "PROPS_DESC[flag_pole]:0"
3921
A tall pole with a cord for raising or lowering the flag.
Vysoký stožár se šňůrou na vytahování nebo spouštění vlajky.
#. "PROPS_DESC[video_screen]:0"
3922
A large video screen for showing sports matches and other popular events in public.
Velká obrazovka pro zobrazování sportovních utkání a dalších populárních událostí na veřejnosti.
#. "PROPS_DESC[billboard01]:0"
3923
A large billboard with three support legs and lights.
Velký bilboard s třemi podpůrnými nohami a světly.
#. "PROPS_DESC[cityad01]:0"
3924
A large billboard with two support legs. Ideal for roadside or rooftop placement.
Velký bilboard s dvěma podpůrnými nohami. Ideální pro umístění vedle silnic nebo na střechy.
#. "PROPS_DESC[roofad01]:0"
3925
An advertizing board with support structures for rooftop placement.
Reklamní poutač s možností umístění na střechy.
#. "PROPS_DESC[sliding_ad01]:0"
3926
An ad board with a changing ad on it.
Reklamní deska s měnící se reklamou.
#. "PROPS_DESC[wall_ad01]:0"
3928
An advertisement that can be placed on wall or other vertical surface.
Reklama může být umístěna na zeď nebo vertikální povrch.
#. "PROPS_DESC[Parking Spaces 02]:0"
3929
Parking space with three regular spaces
Parkovací místo s třemi obvyklými stáními
#. "CONTENTMANAGER_SUBS:0"
3955
Currently subscribed workshop items
Současně používané nástroje
Současně používané položky z Workshopu
#. "CONTENTMANAGER_ADDCATEGORY:0"
3956
Add custom category. Drag and drop items to add content to a category.
Přidá libovolnou kategorii. Vezměte a táhněte nástrojem pro přidání obsahu do kategorie.
Přidá vlastní kategorii. Vezměte a táhněte položku pro přidání obsahu do kategorie.
#. "CONFIRM_REMOVECATEGORY[Message]:0"
3959
You are about to delete this category.\nDo you wish to proceed?\n
Vymažete tuto kategorii.\nPřejete si pokračovat?\n
#. "ASSETEDITOR_SELECTREFERENCE_DESC:0"
3960
Select an existing asset
Zvolte stávající nastavení
Zvolte existující šablonu
#. "CONTENTMANAGER_ASSETWARNING:0"
3961
This item contains some errors/warnings and may perform poorly or cause unexpected behaviors. Use with caution and please make sure to notify its author to fix it.
Tento nástroj obsahuje několik chyb/varování a a může způsobit nízký výkon nebo neočekávané chování. Používejte s opatrností a prosím kontaktujte autora pro nápravu.
#. "CONTENTMANAGER_ASSETVERSIONWARNING:0"
3962
This item version is old and may perform poorly or cause unexpected behaviors. Use with caution and please make sure to notify its author to fix it.
Tento nástroj je zastaralý a může zapříčinit špatný chod či neočekávatelné chování. Používejte s opatrností a prosím kontaktujte autora pro nápravu.
#. "NEWGAME_THEME:0"
3964
Map theme: {0}
Téma mapy: {0}
#. "LOADMAP_THEME:0"
3965
Map theme:
Téma mapy:
#. "CONFIRM_RESETUNIQUEBUILDINGS[Message]:0"
3967
Previously unlocked unique buildings will be reset.\nAre you sure you want to proceed?\n
Předchozí odemčené unikátní budovy budou zresetovány.\nJste si jist, že chcete pokračovat?\n
Dříve odemčené unikátní budovy budou opět uzamknuty.\nJste si jist, že chcete pokračovat?\n

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust