Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "HEIGHTMAP_IMPORT:0"
65
Import
Importovat
#. "HEIGHTMAP_EXPORT:0"
66
Export
Exportovat
#. "HEIGHTMAP_LOADERROR:0"
67
{0} failed to load
{0} chyba při nahrávání
chyba při nahrávání
#. "CONFIRM_HEIGHTMAPOVERRIDE[Title]:0"
68
Confirm Overwrite
Potvrďte přepsání
#. "CONFIRM_HEIGHTMAPOVERRIDE[Message]:0"
69
You are about to overwrite this heightmap.\nDo you wish to proceed?\n
Chystáte se přepsat tuto výškovou mapu.\nPřejete si pokračovat? \n
Chystáte se přepsat tuto mapu. Přejete si pokračovat?
#. "CONFIRM_NEWMAP[Title]:0"
74
New Map
Nová mapa
#. "MAPEDITOR_TOOL[Terrain]:0"
76
Terrain
Terén
#. "MAPEDITOR_TOOL[Water]:0"
77
Water
Voda
#. "MAPEDITOR_TOOL[Resource]:0"
78
Ground Resources
Podzemní zdroje
#. "MAPEDITOR_TOOL[ImportHeightmap]:0"
79
Import Heightmap
Import výškové mapy
#. "MAPEDITOR_TOOL[ExportHeightmap]:0"
80
Export Heightmap
Export výškové mapy
#. "MAPEDITOR_TOOL[Forest]:0"
81
Forest Resources
Lesy
Lesní zdroje
#. "MAPEDITOR_TOOL[Environment]:0"
82
Environment
Životní prostředí
#. "MAPEDITOR_TOOL[MapSettings]:0"
83
Map Settings
Nastavení mapy
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[Resources]:0"
84
Natural Resources
Přírodní zdroje
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[TerrainHeight]:0"
85
Terrain Heights
Výška terénu
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[WindSpeed]:0"
86
Wind Speed
Rychlost větru
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[PublicTransport]:0"
87
Outside Connections
Vnější spojení
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[Water]:0"
88
Water Flow
Průtok vody
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[Ship Path]:0"
89
Ship Path
Lodní trasa

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust