Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "MAPEDITOR_SEALEVEL:0"
61
Sea Level
Hladina moře
#. "MAPEDITOR_TERRAINLEVEL:0"
62
Terrain Height
Výška terénu
#. "MAPEDITOR_RESET_WATER:0"
63
Reset Water To Sea Level
Zresetovat vodu na úroveň moře
Zrušit vodu až na úroveň moře
#. "MAPEDITOR_UNDO_TERRAIN:0"
64
Undo Terrain Modification
Vrátit úpravu terénu
#. "HEIGHTMAP_IMPORT:0"
65
Import
Importovat
#. "HEIGHTMAP_EXPORT:0"
66
Export
Exportovat
#. "HEIGHTMAP_LOADERROR:0"
67
{0} failed to load
{0} chyba při nahrávání
chyba při nahrávání
#. "CONFIRM_HEIGHTMAPOVERRIDE[Title]:0"
68
Confirm Overwrite
Potvrďte přepsání
#. "CONFIRM_HEIGHTMAPOVERRIDE[Message]:0"
69
You are about to overwrite this heightmap.\nDo you wish to proceed?\n
Chystáte se přepsat tuto výškovou mapu.\nPřejete si pokračovat? \n
Chystáte se přepsat tuto mapu. Přejete si pokračovat?
#. "CONFIRM_RETURNMAPEDITOR[Title]:0"
70
BACK TO MAIN MENU
ZPĚT DO HLAVNÍ NABÍDKY
#. "CONFIRM_RETURNMAPEDITOR[Message]:0"
71
Unsaved changes will be lost.\nDo you wish to proceed?\n
Neuložené změny budou ztraceny. Přejete si pokračovat?
Neuložené změny budou ztraceny.\nPřejete si pokračovat?\n
#. "CONFIRM_EXITMAPEDITOR[Title]:0"
72
EXIT GAME
UKONČIT HRU
#. "CONFIRM_EXITMAPEDITOR[Message]:0"
73
Unsaved changes will be lost.\nDo you wish to proceed?\n
Neuložené změny budou ztraceny, přejete si opravud pokračovat?
Neuložené změny budou ztraceny.\nOpravdu si přejete pokračovat?\n
#. "CONFIRM_NEWMAP[Title]:0"
74
New Map
Nová mapa
#. "CONFIRM_NEWMAP[Message]:0"
75
Unsaved changes will be lost.\nDo you wish to proceed?\n
Neuložené změny budou ztraceny, přejete si opravud pokračovat?
Neuložené změny budou ztraceny.\nPřejete si opravdu pokračovat?\n
Neuložené změny budou ztraceny.\nOpravdu si přejete pokračovat?\n
#. "MAPEDITOR_TOOL[Terrain]:0"
76
Terrain
Terén
#. "MAPEDITOR_TOOL[Water]:0"
77
Water
Voda
#. "MAPEDITOR_TOOL[Resource]:0"
78
Ground Resources
Podzemní zdroje
#. "MAPEDITOR_TOOL[ImportHeightmap]:0"
79
Import Heightmap
Import výškové mapy
#. "MAPEDITOR_TOOL[ExportHeightmap]:0"
80
Export Heightmap
Export výškové mapy

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust