Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[Airplane Path]:0"
90
Airplane Path
Přistávací dráha
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[Train Track]:0"
91
Train Track
Vlaková trať
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[Highway]:0"
92
Highway
Dálnice
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[HighwayRamp]:0"
93
Highway Ramp
Dálniční nájezd
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[Ship Path]:0"
94
Set paths and connect them to the edges of the terrain to provide ship access from outside the city.
Umístěte koridory lodní dopravy a připojte je k okraji mapy tak, aby bylo umožněno lodní spojení s vnějším světem.
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[Airplane Path]:0"
95
Set paths and connect them to the edges of the terrain to provide airplane access from outside the city.
Umístěte letové koridory a připojte je k okraji mapy tak, aby bylo umožněno letecké spojení s vnějším světem.
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[Train Track]:0"
96
Set train tracks and connect them to the edges of the terrain to get trains from outside the city.
Umístěte železniční koleje a připojte je k okraji mapy, aby bylo umožněno vlakové spojení s vnějším světem.
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[Highway]:0"
97
Set highway roads and connect them to the edges of the terrain to get people to come into the city.
Vytvořte dálnice a připojte je k okrajům mapy, aby se do města přistěhovali noví obyvatelé.
Vytvořte dálnice a připojte je k okrajům mapy, aby se do města přistěhovali nový obyvatelé.
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[HighwayRamp]:0"
98
Use highway ramps to provide an exit from the highway as a starting point for the city's road network.
Je nutné postavit sjezd z dálnice jako počáteční bod pro městskou silniční soustavu.
#. "CHIRPHEADER_TREES:0"
99
{0:N0} / {1:N0} trees used
{0:N0} / {1:N0} stromů použito
#. "CHIRPHEADER_PROPS:0"
100
{0:N0} / {1:N0} props used
{0:N0} / {1:N0} doplňků použito
rekvizit použito
{0:N0} / {1:N0} podpěr vytvořeno
#. "CHIRPHEADER_SHIP_CONNECTIONS:0"
101
{0:N0} / {1:N0} ship connections used
{0:N0} / {1:N0} námořních spojení použito
{0:N0} / {1:N0} námořních spojení vytvořeno
#. "CHIRPHEADER_PLANE_CONNECTIONS:0"
102
{0:N0} / {1:N0} plane connections used
{0:N0} / {1:N0} leteckých spojeních použito
{0:N0} / {1:N0} vzdušných spojeních použito
#. "CHIRPHEADER_TRAIN_CONNECTIONS:0"
103
{0:N0} / {1:N0} train connections used
{0:N0} / {1:N0} vlakových spojení použito
{0:N0} / {1:N0} vlakových sopojení použito
#. "CHIRPHEADER_ROAD_CONNECTIONS:0"
104
{0:N0} / {1:N0} incoming road connections used\n{2:N0} / {3:N0} outgoing road connections used\n
{0:N0} / {1:N0} příchozích silničních spojení\n{2:N0} / {3:N0} odchozích silničních spojení\n
#. "EDITORCHIRPER_REQUIREMENTS:0"
105
Requirements
Požadavky
#. "EDITORCHIRPER_REQUIREMENTS_WATER:0"
106
Have water stream in the starting area.
Mějte v počáteční oblasti alespoň jeden vodní pramen.
#. "EDITORCHIRPER_REQUIREMENTS_SHIP:0"
107
Have at least one ship path connection.
Mějte na mapě alespoň jedno námořní spojení s okolním světem.
Musíte mít nejméně 1 lod pro spojení.
#. "EDITORCHIRPER_REQUIREMENTS_PLANE:0"
108
Have at least one plane path connection.
Mějte na mapě alespoň jedno letecké spojení s okolním světem.
#. "EDITORCHIRPER_REQUIREMENTS_TRAIN:0"
109
Have at least one train track connection.
Mějte na mapě alespoň jedno železniční spojení s okolním světem.
Musíte mít nejměné 1 spoj pro vlak

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust