Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "MAPEDITOR_TOOL[Forest]:0"
81
Forest Resources
Lesy
Lesní zdroje
#. "MAPEDITOR_TOOL[Environment]:0"
82
Environment
Životní prostředí
#. "MAPEDITOR_TOOL[MapSettings]:0"
83
Map Settings
Nastavení mapy
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[Resources]:0"
84
Natural Resources
Přírodní zdroje
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[TerrainHeight]:0"
85
Terrain Heights
Výška terénu
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[WindSpeed]:0"
86
Wind Speed
Rychlost větru
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[PublicTransport]:0"
87
Outside Connections
Vnější spojení
#. "MAPEDITOR_INFOVIEWS[Water]:0"
88
Water Flow
Průtok vody
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[Ship Path]:0"
89
Ship Path
Lodní trasa
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[Airplane Path]:0"
90
Airplane Path
Přistávací dráha
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[Train Track]:0"
91
Train Track
Vlaková trať
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[Highway]:0"
92
Highway
Dálnice
#. "MAPEDITOR_NET_TITLE[HighwayRamp]:0"
93
Highway Ramp
Dálniční nájezd
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[Ship Path]:0"
94
Set paths and connect them to the edges of the terrain to provide ship access from outside the city.
Umístěte koridory lodní dopravy a připojte je k okraji mapy tak, aby bylo umožněno lodní spojení s vnějším světem.
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[Airplane Path]:0"
95
Set paths and connect them to the edges of the terrain to provide airplane access from outside the city.
Umístěte letové koridory a připojte je k okraji mapy tak, aby bylo umožněno letecké spojení s vnějším světem.
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[Train Track]:0"
96
Set train tracks and connect them to the edges of the terrain to get trains from outside the city.
Umístěte železniční koleje a připojte je k okraji mapy, aby bylo umožněno vlakové spojení s vnějším světem.
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[Highway]:0"
97
Set highway roads and connect them to the edges of the terrain to get people to come into the city.
Vytvořte dálnice a připojte je k okrajům mapy, aby se do města přistěhovali noví obyvatelé.
Vytvořte dálnice a připojte je k okrajům mapy, aby se do města přistěhovali nový obyvatelé.
#. "MAPEDITOR_NET_DESC[HighwayRamp]:0"
98
Use highway ramps to provide an exit from the highway as a starting point for the city's road network.
Je nutné postavit sjezd z dálnice jako počáteční bod pro městskou silniční soustavu.
#. "CHIRPHEADER_TREES:0"
99
{0:N0} / {1:N0} trees used
{0:N0} / {1:N0} stromů použito
#. "CHIRPHEADER_PROPS:0"
100
{0:N0} / {1:N0} props used
{0:N0} / {1:N0} doplňků použito
rekvizit použito
{0:N0} / {1:N0} podpěr vytvořeno

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust