Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "NEWGAME_THEME:0"
3964
Map theme: {0}
Téma mapy: {0}
#. "LOADMAP_THEME:0"
3965
Map theme:
Téma mapy:
#. "CONFIRM_RESETUNIQUEBUILDINGS[Message]:0"
3967
Previously unlocked unique buildings will be reset.\nAre you sure you want to proceed?\n
Předchozí odemčené unikátní budovy budou zresetovány.\nJste si jist, že chcete pokračovat?\n
Dříve odemčené unikátní budovy budou opět uzamknuty.\nJste si jist, že chcete pokračovat?\n
#. "CONFIRM_RESETUNIQUEBUILDINGS[Message]:0"
3967
Previously unlocked unique buildings will be reset.\nAre you sure you want to proceed?\n
Předchozí odemčené unikátní budovy budou zresetovány.\nJste si jist, že chcete pokračovat?\n
Dříve odemčené unikátní budovy budou opět uzamknuty.\nJste si jist, že chcete pokračovat?\n
#. "ASSETIMPORTER_TEMPLATE:0"
3968
Default from template
Výchozí ze šablony
#. "CONFIRM_RESETKEYMAPPING[Message]:0"
3991
The key mapping options will be reset to default.\nAre you sure you want to proceed?\n
Nastavení klávesnice bude resetováno na výchozí.\nOpravdu chcete provést změny?\n
Nastavení klávesnice bude dáno na výchozí.\nOpravdu chcete provést změny?\n
#. "CONFIRM_RESETKEYMAPPING[Message]:0"
3991
The key mapping options will be reset to default.\nAre you sure you want to proceed?\n
Nastavení klávesnice bude resetováno na výchozí.\nOpravdu chcete provést změny?\n
Nastavení klávesnice bude dáno na výchozí.\nOpravdu chcete provést změny?\n
#. "ACH_TITLE[Terraformer]:0"
4007
Terraformer
Terraformovač
Zeměměnič
#. "ACH_TITLE[Terraformer]:0"
4007
Terraformer
Terraformovač
Zeměměnič
#. "ACH_TITLE[PowerAtYourFingertips]:0"
4011
Power at Your Fingertips
Energie na konečcích tvých prstů
#. "ACH_TITLE[HeavenlyCity]:0"
4012
Heavenly City
Nebeské město
#. "ACH_TITLE[AHugeHadron]:0"
4014
A Huge Hadron
Velký Hadron
Obrovský Hadron
#. "ACH_TITLE[AHugeHadron]:0"
4014
A Huge Hadron
Velký Hadron
Obrovský Hadron
#. "ACH_TITLE[BeamMeUp]:0"
4015
Beam Me Up
Přenes mě
#. "ACH_TITLE[ShortFuse]:0"
4017
Short Fuse
Krátká pojistka
#. "ACH_TITLE[Distroy]:0"
4019
Distroy
Zničit
Distroy
#. "ACH_TITLE[Distroy]:0"
4019
Distroy
Zničit
Distroy
#. "ACH_DESC[AHugeHadron]:0"
4046
Build the Hadron Collider Monument
Postavit Monument Hadronový urychlovač
#. "ACH_DESC[BeamMeUp]:0"
4047
Build the Space Elevator Monument
Postavit Monument Vesmírného výtahu
#. "ACH_DESC[NewEden]:0"
4048
Build the Eden Project Monument
Postavit monument Projekt Eden

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust