Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "ACH_DESC[ShortFuse]:0"
4049
Build the Fusion Power Plant Monument
Postavit Monument Fúzní elektrárna
#. "ZONING_DESC[Unzoned]:0"
4071
Release the area of any zone type. With any zoning tool selected, you can also use the secondary mouse button on a zoned area to release it.

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust