Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Tropico 5

ID
Originální text
Překlad
3473
Invite USSR
Pozvat SSSR
Pozvat USSR
3507
Deal with the USSR
Dohodnout se s SSSR
Dohodnout se s USSR
3534
Send a dynasty member to a green conference (+$$ <choice_param1>)
Poslat člena dynastie na zelenou konferenci (+$$ <choice_param1>)
Poslat člena rodiny na zelenou konferenci (+$$ <choice_param1>)
3667
Plant a Dynasty member
Nastrčit člena dynastie
Nastrčit člena rodiny
3840
Appoint a Dynasty Member
Jmenovat člena dynastie
Jmenovat člena rodiny
3869
Send a dynasty member (+$$<SwissReward> Swiss Bank)
Poslat člena dynastie (+$$<SwissReward> na konto ve švýcarské bance)
Poslat člena rodiny (+$$<SwissReward> na konto ve švýcarské bance)
4266
Another Dynasty Member ($$<SwissReward> Swiss Bank)
Jiného člena dynastie ($$<SwissReward> na Švýcarské konto)
Jiný člena rodiny ($$<SwissReward> na Švýcarské konto)
4425
Send a dynasty member (+$$<SwissReward>)
Zaměstnat člena dynastie (+$$<SwissReward>)
Zaměstnat člena rodiny (+$$<SwissReward>)
4445
Gift the nugget to a dynasty member (+$$<SwissReward> Swiss Bank)
Darovat nuget členu dynastie ((+$$<SwissReward> na Švýcarské konto)
Darovat nuget členu rodiny ((+$$<SwissReward> na Švýcarské konto)
4608
I received an offer from the Middle East. They are looking to sell��� I mean betroth a member of their dynasty to a new family.
Obdržel jsem zprávu ze Středního východu. Oni se poohlížejí po prodání… Myslím zasnoubení člena dynastie do nové rodiny.
I received an offer from the Middle East. They are looking to sell… I mean betroth a member of their dynasty to a new family.
4700
Send a dynasty member on vacation (he or she will be unavailable for some time)
Poslat člena dynastie na dovolenou. (na určitou dobu nebude dostupný)
Poslat člena rodiny na dovolenou. (na určitou dobu nebude dostupný)
4709
Your dynasty member has returned from the 2 year vacation well rested and literally bursting with ideas. Yes literally, meaning that if we don't implement at least one of them your dynasty member may burst. Which one shall we implement?
Člen tvé dynastie se po 2 letech vrátil z dovolené a je doslova napěchovaný novými nápady. Ano doslova, pokud nějaký z nich ihned nevyzkoušíme, praskne. Který z nich vyzkoušíme?
Člen tvé rodiny se po 2 letech vrátil z dovolené a je doslova napěchovaný novými nápady. Ano doslova, pokud nějaký z nich ihned nevyzkoušíme, praskne. Který z nich vyzkoušíme?
5174
Pay the USSR
Zaplatit SSSR
Zaplatit USSR
5745
Cattle Profits
Zisky ze skotu
Zisky z dobytka
6056
Herr Presidente, we will need one of your family members to test the time machine. However, it seems that you don't have any dynasty members left.
Herr Prezident, potřebujeme někoho z vaší rodiny, aby otestovat stroj času. Bohužel se zdá, že vám nezbyl žádný člen dynastie.
Herr Prezident, potřebujeme někoho z vaší rodiny, aby otestovat stroj času. Bohužel se zdá, že vám žádný člen rodiny nezbyl.
6060
Herr Presidente, we have a working prototype of our time machine. Do we have a volunteer - a member of your dynasty, perhaps?
Herr Prezident, máme funkční prototyp stroje času. Máme dobrovolníka - možná člena vaší dynastie?
Herr Prezident, máme funkční prototyp stroje času. Máme dobrovolníka - možná člena vaší rodiny?
6063
Idiots! Emmm, Herr Presidente, there seems to have been a slight miscalculation in our experiment. I fear that your dynasty member has been irrevocably lost.
Idioti! Ehmm, Herr Prezident, vypadá to, že se v našem experimentu byla menší početní chyba. Obávám se, že člen vaší dynastie byl nenávratně ztracen.
Idioti! Ehmm, Herr Prezident, vypadá to, že se v našem experimentu byla menší početní chyba. Obávám se, že člen vaší rodiny byl nenávratně ztracen.
11629
Cattle
Skot
Dobytek
12761
<livestock> (<resource>)
Změnit hospodářská zvířata
<livestock> (<resource>)
12858
Change Livestock
Změnit hospodářská zvířata
Změnit zvířectvo

Stránka


Tropico - obyvatelé jsou Tropičané Například : ...získat si srdce i přízeň tropikánských dělníků...
Znak +$$ znamená přírůstek na švýcarské konto
Edict = Výnos
Happiness = spokojenost
Všechny texty v <> se nepřekládají a musí zůstat nezměněné !

Zdroje:
Oil - Ropa
Budovy:
Tavern - Hospoda, Rum Distillery - Palírna rumu, Grocery - Smíšené zboží, Mansions - Sídla, Defense HQ - Obranné velitelství, Lumber Mill - Pila, Guard Tower - Strážní věž
Frakce:
Royalist - Monarchisté
Industrialists - Průmyslníci

V rádiu kolem řádků 2800 mluví žena, pište tedy vše v ženském rodě, ať se to pak nemusí opravovat.
Okolo řádků 4600 se vyskytuje "Pet project" = Závazný projekt