Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Tropico 5

ID
Originální text
Překlad
3705
Rocket Treatment Plants
Továrny na výrobu raket
3705
Rocket Treatment Plants
Továrny na výrobu raket
3708
Waste Treatment Plants
Továrny na zpracování odpadu
3708
Waste Treatment Plants
Továrny na zpracování odpadu
3713
Waste Treatment Plants
3717
<text_param> near Waste Treatment Plants
<text_param> poblíž továren na zpracování odpadu
3717
<text_param> near Waste Treatment Plants
<text_param> poblíž továren na zpracování odpadu
3719
Stabilized US warheads with manure coating
3724
Exploited lucrative opportunities by building Hotels
Využití výhodných podmínek pro stavbu hotelů
Objavené nové podmínky na výstavbu hotelov
Objevte nové lukrativní podmínky tím, že budete stavět hotely
Využívejte lukrativní výhody stavbou hotelů
3724
Exploited lucrative opportunities by building Hotels
Využití výhodných podmínek pro stavbu hotelů
Objavené nové podmínky na výstavbu hotelov
Objevte nové lukrativní podmínky tím, že budete stavět hotely
Využívejte lukrativní výhody stavbou hotelů
3724
Exploited lucrative opportunities by building Hotels
Využití výhodných podmínek pro stavbu hotelů
Objavené nové podmínky na výstavbu hotelov
Objevte nové lukrativní podmínky tím, že budete stavět hotely
Využívejte lukrativní výhody stavbou hotelů
3724
Exploited lucrative opportunities by building Hotels
Využití výhodných podmínek pro stavbu hotelů
Objavené nové podmínky na výstavbu hotelov
Objevte nové lukrativní podmínky tím, že budete stavět hotely
Využívejte lukrativní výhody stavbou hotelů
3725
Spicing Up The Scene
Okořenění oblasti
3765
Can It
Může to
4184
There Goes The Neighborhood
A to je naše sousedství
4198
Groundbreaking
Základní kámen
4250
Cheese it!
Sýýýýýýýr!
Sýýýýruj!
4250
Cheese it!
Sýýýýýýýr!
Sýýýýruj!
4305
Shady Contacts
Stinné kontrakty
Podezřelé styky
4305
Shady Contacts
Stinné kontrakty
Podezřelé styky

Stránka


Tropico - obyvatelé jsou Tropičané Například : ...získat si srdce i přízeň tropikánských dělníků...
Znak +$$ znamená přírůstek na švýcarské konto
Edict = Výnos
Happiness = spokojenost
Všechny texty v <> se nepřekládají a musí zůstat nezměněné !

Zdroje:
Oil - Ropa
Budovy:
Tavern - Hospoda, Rum Distillery - Palírna rumu, Grocery - Smíšené zboží, Mansions - Sídla, Defense HQ - Obranné velitelství, Lumber Mill - Pila, Guard Tower - Strážní věž
Frakce:
Royalist - Monarchisté
Industrialists - Průmyslníci

V rádiu kolem řádků 2800 mluví žena, pište tedy vše v ženském rodě, ať se to pak nemusí opravovat.
Okolo řádků 4600 se vyskytuje "Pet project" = Závazný projekt