Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Tropico 5

ID
Originální text
Překlad
3705
Rocket Treatment Plants
Továrny na výrobu raket
3708
Waste Treatment Plants
Továrny na zpracování odpadu
3717
<text_param> near Waste Treatment Plants
<text_param> poblíž továren na zpracování odpadu
3724
Exploited lucrative opportunities by building Hotels
Využití výhodných podmínek pro stavbu hotelů
Objavené nové podmínky na výstavbu hotelov
Objevte nové lukrativní podmínky tím, že budete stavět hotely
Využívejte lukrativní výhody stavbou hotelů
3725
Spicing Up The Scene
Okořenění oblasti
3765
Can It
Může to
4184
There Goes The Neighborhood
A to je naše sousedství
4198
Groundbreaking
Základní kámen
4250
Cheese it!
Sýýýýýýýr!
Sýýýýruj!
4305
Shady Contacts
Stinné kontrakty
Podezřelé styky
4323
Catholic Mission
Kaple
Katolická misie
4324
Unlikely Allies
Nepravděpodobní spojenci
4334
Project Freedom
Projekt Svoboda
Volnost Projektu
4366
Appointed as a modern major-general
Jmenován nový generálmajor
Jmenován novým hlavním generálem
Jmenován novým generálmajorem
4388
We, the people of Tropico, demand the right to bear rams... wait that's not right. There's a typo here.
My, lid z Tropica požadujeme právo kreslit saň...počkat, to není správně. Musí tady být chyba.
4532
Providing His Majesty's subjects with as many different food products will increase the Food Variety on your colony and thus improve the Food Happiness of Tropico. <_objective> Build <amount> different <text_param> <_reward> Your mandate will be extended by <MandateReward> months
Zásobení poddaných Jeho Veličenstva různými druhy potravin zvýší výběr jídla, a to vede ke spokojenosti Tropičanů. <_objective> Vytvoř <amount> různých <text_param> <_reward> Váš mandát se prodlouží o <MandateReward> měsíců
4537
As you know technological progress is not spontaneous, you have to develop the previous idea before moving to the next one. For example how can you expect to discover planks without first researching the shovel? <_objective> Research <amount> technologies <_reward> Revolutionary support
Jak dobře víš technologický pokrok není spontánní, první musíš vyvinout předchozí myšlenku, než se přesuneš k další. Například jak si můžeš myslet, že vyzkoumáš desky, aniž bys předtím vyzkoumal lopatu? <_objective> Výzkum <amount> Technologií <_reward> Podpora revoluce
4665
Higher Education
Vyšší vzdělání
4672
It's a commentary on modern Tropican life (+<FactionBonus> <Faction1Name> relations)
Je to reportáž v moderním Tropican life (+<FactionBonus> <Faction1Name> vztahy)
Je to reportáž v moderním Tropikánském životě (+<FactionBonus> ke vztahům s <Faction1Name>)
4673
Had a pet project that was a commentary on modern Tropican life
Mějte svůj závazný projekt, byla reportáž v moderním Tropican life
Váš Závazný projekt se objevil jako reportáž v moderním Tropikánském životě.
Závazný projekt byl zpropagován v dnešním Tropikánském životě

Stránka


Tropico - obyvatelé jsou Tropičané Například : ...získat si srdce i přízeň tropikánských dělníků...
Znak +$$ znamená přírůstek na švýcarské konto
Edict = Výnos
Happiness = spokojenost
Všechny texty v <> se nepřekládají a musí zůstat nezměněné !

Zdroje:
Oil - Ropa
Budovy:
Tavern - Hospoda, Rum Distillery - Palírna rumu, Grocery - Smíšené zboží, Mansions - Sídla, Defense HQ - Obranné velitelství, Lumber Mill - Pila, Guard Tower - Strážní věž
Frakce:
Royalist - Monarchisté
Industrialists - Průmyslníci

V rádiu kolem řádků 2800 mluví žena, pište tedy vše v ženském rodě, ať se to pak nemusí opravovat.
Okolo řádků 4600 se vyskytuje "Pet project" = Závazný projekt