Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Tropico 5

ID
Originální text
Překlad
1
Old Translation
New Translation
2
Common
Společný
3
Default
Původní
4
<arg1> x <arg2>
<arg1> x <arg2>
x
5
Windowed
V okně
6
Easy
Snadné
7
Medium
Střední
8
Hard
Těžké
9
Insane
Šílené
10
Display Resolution
Rozlišení
11
Choose a display resolution for the game
Zvol rozlišení pro hru
12
Screen Refresh Rate
Obnovovací frekvence
13
Choose a refresh rate for your monitor
Zvol obnovovací frekvenci
14
VSync
Vertikální synchronizace
15
Synchronize the game frame rate with the monitor refresh rate
Synchronizuje počet snímků za sekundu s obnovovací frekvencí monitoru
16
Detail Level
Detaily
17
Choose a predefined visual quality level
Vyberte předdefinovanou úroveň vizuální kvality
18
Scene Resolution
Rozlišení scény
19
Choose the render size to be upscaled to the game resolution
Vyberte renderovanou velikost, ta bude zvětšena na herní rozlišení
20
Antialiasing
Vyhlazování
Vyhlazení

Stránka


Tropico - obyvatelé jsou Tropičané Například : ...získat si srdce i přízeň tropikánských dělníků...
Znak +$$ znamená přírůstek na švýcarské konto
Edict = Výnos
Happiness = spokojenost
Všechny texty v <> se nepřekládají a musí zůstat nezměněné !

Zdroje:
Oil - Ropa
Budovy:
Tavern - Hospoda, Rum Distillery - Palírna rumu, Grocery - Smíšené zboží, Mansions - Sídla, Defense HQ - Obranné velitelství, Lumber Mill - Pila, Guard Tower - Strážní věž
Frakce:
Royalist - Monarchisté
Industrialists - Průmyslníci

V rádiu kolem řádků 2800 mluví žena, pište tedy vše v ženském rodě, ať se to pak nemusí opravovat.
Okolo řádků 4600 se vyskytuje "Pet project" = Závazný projekt